Siirry sisältöön

Pätevyydet

Täytämme 1.7.2012 voimaan tulleen Valtioneuvoston asetuksen (1088/2011) rakennustyötä tekevän sukeltajan pätevyysvaatimukset, ja työt suoritetaan ammattisukelluksen turvaohjeen suositusten mukaisesti.

Sukellusryhmä koostuu kolmesta henkilöstä, joista vähintään kahdella on ammattisukeltajan ammattipätevyys. Vesistökuljettajilla on voimassa oleva Väylän myöntämä kuljettajan pätevyyskirja.

Käyttämämme henkilöstö täyttää myös yleisesti hyväksyt tulityö, työturvallisuus, tieturva sekä ensiapuvaatimukset, sekä omaamme näissä tehtävissä tarvittavat kalustot ja laitteet.

  • Aluksen rungon ulkopuolisia katsastuksia sukeltamalla suorittava katsastaja (Liikenteen turvallisuusvirasto, Trafi)
  • Valtuutettu Interspiro-suojalaitehuoltaja
  • Valtuutettu huoltaja T-09989, Kirby Morgan SL 17-37 kypärät, KMB 18-28 kypärät
  • Räjäyttäjän pätevyyskirja
  • Authorized Welder, Georg Fisher Piping Systems